Català | Castellano
Pl. Ramon Berenguer, 1
Entr. Escala Esq. 1a.
08002 Barcelona

Tel. 93 485 85 78
Fax 93 485 85 89
assessorament@ictonline.es

L' ICT és una fundació privada del
Col·legi i Associació d'Enginyers
Industrials de Catalunya


Segell de
Qualitat IQ

DIN EN ISO
9001:2000

Certificado Nº
01 100 008136
ASSESSORAMENT

Estant a l'avanguarda de la tecnologia i els diferents sistemes de gestió, l'activitat del Servei d'Assessorament a les empreses es centra en:


Desenvolupar els seus factors crítics de competitivitat
Incrementar la seva capacitat d'innovació
Augmentar l'eficiència dels seus sistemes de gestió

ajudant a adoptar i facilitar els canvis necessaris
L'oferta de Serveis d'Assessorament de l'ICT s'estructura en tres àmbits d'actuació bàsics, alhora complementaris, i que representen l'agrupació de coneixements i expertesa en la que es fonamenta la qualitat dels nostres serveis:

Enfocament estratègic, com a element globalitzador i orientador del comportament general corporatiu de l'empresa
Sistemes de Gestió associats a diferents àrees de l'empresa com element operatiu a desenvolupar
Digitalització com a recurs tecnològic imprescindible per implementar el canvi

Així mateix, la Unitat d'Assessorament de l'ICT disposa d'un Gabinet d'Estudis integrat amb les activitats de consultoria, per tal de desenvolupar estudis i treballs de recerca relacionats amb la promoció de la tecnologia, el desenvolupament tecnològic de les organitzacions i la prospectiva tecnològica, dels quals elabora publicacions periòdicament.

A la Unitat d'Assessorament de l'ICT, disposem de metodologies pròpies, desenvolupades d'acord amb els principis fonamentals de l'excel.lència en la gestió, tal com recomana la Fundació Europea per la Gestió de la Qualitat (E.F.Q.M.) i que a l'hora implementem en la nostra organització , l'ICT.

A més, el nostre model relacional de xarxa, ens permet disposar de recursos (de coneixement) de totes les àrees de gestió de l'organització . Degut a la seva estreta vinculació, el servei d'Assessorament és un complement necessari i diferenciador de les activitats de formació de l'ICT:
Generant coneixements empresarials pràctics
Establint una xarxa de professionals experts: consultors-professors
Realitzant estudis de casos i estudis (de prospectiva tecnològica i sectorials)

L'ICT desenvolupa totes les accions d'assessorament, incorporant els seus principis bàsics de treball: professionalitat, independència i servei.
Normes UNE-EN ISO 9001:2000 i UNE-EN ISO 18513:2004 - Ja es poden adquirir en català.
< Sol·licitud >
Normativa: Catalunya
El procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental segons la llei 3/1998 de l'IIAA finalitzarà el 01-01-2007 excepte en el cas d'activitats de l'annex 2.2 que serà el 01-01-2008 (Llei 12/2006).
Prospectiva: Tendències d'evolució de les TIC
L'Institut Català de Tecnologia (ICT) ha publicat, en col.laboració amb la Fundación OPTI (Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial) un informe en el qual s'identifiquen la connectivitat, la convergència, la seguretat i la integració com les tendències tecnològiques més importants que determinaran l'evolució de les TIC en els propers anys.
Copyright © ICTonline - Institut Català de Tecnologia. Tots els drets reservats.
CIF G-58195066 . Avís Legal i Jurídic . Política de Privacitat . LSSI . LOPD